ทันตกรรมทั่วไป

การตรวจฟันวินิจฉัย (ตรวจฟันในช่องปาก การถ่ายภาพรังสี การตรวจเฉพาะทางด้วยเครื่องมือทางการแพทย์)

จัดฟัน

การจัดฟันแบบเหล็กด้วยลวดเฉพาะทางเพื่อพัฒนาการเรียงตัวของฟันและการสบฟัน สามารถสร้างความสวยงามของฟัน และรอยยิ้ม

จัดฟันใส

การจัดฟันแบบใส คือการจัดฟันโดยไม่ต้องติดเครื่องมือสีเหล็กและสามารถถอดหรือใส่ได้

วีเนียร์

การบูรณะผิวด้านหน้าของฟันเพื่อความสวยงามของฟันหน้าและรอบยิ้ม

ฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันเป็นการทําให้เนื้อฟันขาวขึ้นจากภายใน โดยใช้นํ้ายาฟอกสีฟันเฉพาะทางและแสง Cool Light ที่เหมาะสม โดนไม่ทําให้ฟันบางลงและทําเสร็จได้ภายในวันเดียว

ผ่าฟันคุด

การผ่าตัดเพื่อนําฟันกรามซี่ที่สามที่ไม่สามารถขึ้นมาได้ออก หากทิ้งไว้จนเป็นปัญหา สามารถทําให้เกิดอาการปวด บวม และเหงือกอักเสบ

รักษารากฟัน

การทําความสะอาดและอุดคลองรากฟันในกรณีที่มีเชื้อเข้าไปในโพรงประสาทแล้ว ซึ่งอาจทําให้เกิดอาการปวด บวม หนอง และการอักเสบได้

รากฟันเทียม

การปักรากเทียมเป็นการทดแทนฟันที่หายไปโดยการปักรากเทียมไปในบริเวณนั้นและทําครอบฟันปลอม

ฟันปลอม ครอบฟัน

ฟันปลอมสามารถทดแทนฟันที่หายไปได้ ครอบฟันสามารถบูรณะฟันที่สูญเสียเนื้อฟันมากไปหรือเคยรักษารากมาก่อนได้

รีเทนเนอร์

รีเทนเนอร์เพื่อคงตําแหน่งฟันไว้ โดยเฉพาะหลังการจัดฟัน