รากฟันเทียม

รากฟันเทียม
Dental Implant

การปักรากเทียมเป็นการทดแทนฟันที่หายไปโดยการปักรากเทียมไปในบริเวณนั้น
และทําครอบฟันปลอม

การบริการ

Our Services

ประเภทการบริการ

รากฟันเทียม

ราคาเริ่มต้น

35,000-60,000 บาท / ซี่

Question & Answer

  • รากฟันเทียมเหมาะกับใคร?

ผู้ที่มีการสูญเสียฟันแท้ไป และต้องการใส่ฟันเทียมทดแทน โดยไม่กำหนดช่วงอายุ แต่ไม่ควรทำในเด็กที่อายุยังไม่ถึง 18 ปี เนื่องจากกระดูกขากรรไกรยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่

  • ทำรากหันเทียมมีผลข้างเคียงหรือไม่?

ไม่มีผลข้างเคียง

  • ใช้ระยะเวลารักษาเท่าไหร่?

ประมาณ 6 เดือนเนื่องจากหลังถอนต้องรอ 3 เดือนเพื่อให้กระดูกโตกลับมาแล้วถึงปักรากเทียม และรออีก 3 เดือนเพื่อให้กระดูกเชื่อมกับรากเทียมอีกทีก่อนทำครอบ

  • ทำรากฟันเทียมแล้วอยู่ได้กี่ปี?

อยู่ได้เรื่อยๆ หากคนไข้ดูแลรักษาและใช้งานอย่างถูกต้อง

บริการปรึกษาหรือสอบถามค่าบริการ ฟรี