รีวิวผลงานของเรา

ผลงานทำฟันและเคสตัวอย่างต่างๆ ที่ลูกค้าเชื่อใจเรา

รีวิวผลงานของเรา

ผลงานทำฟันและเคสตัวอย่างต่างๆ ที่ลูกค้าเชื่อใจเรา

TPC_d77b2fd3780748538e2391ef521394b811643188554130812005tffffffff

ฟอกสีฟัน Whitening Level 3

TPC_d77b2fd3780748538e2391ef521394b811643188554130812006tffffffff

Zirconia Crown ครอบฟัน 3 ซี่

Ceramic Veneer 6 ซี่ ฟันหน้าบน

Ceramic Veneer 6 ซี่ ฟันหน้าบน

อุดฟัน Composite filling

อุดฟัน Composite filling

อุดฟัน Composite filling และ Sealant

อุดฟัน Composite filling และ Sealant