รักษารากฟัน

รักษารากฟัน
Root Canal Treatment

การรักษาราก คือการทําความสะอาดและอุดคลองรากฟันในกรณีที่มีเชื้อเข้าไปในโพรงประสาทแล้ว ซึ่งอาจทําให้เกิดอาการปวด บวม หนอง และการอักเสบได้

โปรโมชั่น

PROMOTION

การบริการ

Our Services

ประเภทการบริการ

รักษารากฟันน้ำนม

รักษารากฟันด้านหน้า

รักษารากฟันกรามน้อย

รักษารากฟันกราม

ราคาเริ่มต้น

2,700 บาท / ซี่

7,000 บาท / ซี่

10,000 บาท / ซี่

18,000 บาท / ซี่

Question & Answer

  • รักษารากฟันต้องพบแพทย์กี่ครั้ง ใช้เวลานานเท่าไหร่?

ขึ้นอยู่กับแต่ละซี่ฟันแต่โดยทั่วไป 2-4 ครั้ง

  • ถ้าไม่รักษารากฟันและปล่อยทิ้งไว้จะเกิดอะไรขึ้น?

เชื้อจะลงปลายรากและเกิดการติดเชื้อที่ปลายราก อาจเกิดการละลายของกระดูก เกิดหนอง การบวม หรือติดเชื้อไปยังส่วนอื่นของร่างกาย เช่น ใต้คาง

บริการปรึกษาหรือสอบถามค่าบริการ ฟรี

โปรโมชั่น

PROMOTION