วีเนียร์

วีเนียร์
Veneer

การบูรณะผิวด้านหน้าของฟัน
เพื่อความสวยงามของฟันหน้าและรอบยิ้ม

โปรโมชั่น

PROMOTION

การบริการ

Our Services

ประเภทการบริการ

Composite Veneer

Ceramic Veneer

ราคาเริ่มต้น

3,500 บาท / ซี่

10,000 บาท / ซี่

รีวิวผลงาน

CASE REVIEW

Question & Answer

  • ใครเหมาะกับการทำวีเนียร์?

คนไข้ที่อยากเปลี่ยนรูปร่างฟัน สีฟัน และตําแหน่งฟันทั้งสามอย่าง

  • วัสดุวีเนียร์มีอะไรบ้าง ต่างกันอย่างไร?

สามารถเลือกเป็นวัสดุอุดฟันหรือ ceramics ได้ โดยวัสดุอุดฟันจะมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายแต่เมื่อผ่านการใช้งานจะดูดกลิ่นดูสี ส่วนวัสดุ ceramics มีความแข็งแรงสูง ไม่ดูดกลิ่นดูดสี มีระยะเวลาการใช้งานได้นานกว่าแบบวัสดุอุด

  • การเตรียมตัวสำหรับทำวีเนียร์?

1. ผู้ที่สนใจทำวีเนียร์จะต้องเข้ามาปรึกษาทันตแพทย์เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าสภาพตั้งต้นของฟันเพียงพอที่จะทำวีเนียร์แล้วหรือไม่
2. เมื่อสุขภาพฟันพร้อมแล้วคนไข้อาจเริ่มอยากมองหารูปตัวอย่างรอยยิ้มที่ตนเองชื่นชอบเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มของดาราหรือใครๆ ก็ตามเพื่อเข้ามาปรึกษาทันตแพทย์ผู้ทำวีเนียร์ และสื่อสารสิ่งที่ตนชอบ ไม่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างซี่ฟัน สี ขนาด หรือการเรียงตัว
3. ถ้าคนไข้ไม่ได้มีแบบมาคุณหมอเองก็มีความเชี่ยวชาญสามารถที่จะช่วยแนะนำและออกแบบให้เข้ากับความต้องการได้

บริการปรึกษาหรือสอบถามค่าบริการ ฟรี