ผ่าฟันคุด

ผ่าฟันคุด
Wisdom Tooth

การผ่าฟันคุด คือการผ่าตัดเพื่อนําฟันกรามซี่ที่สามที่ไม่สามารถขึ้นมาได้ออก ฟันคุดสามารถทําให้เกิดอาการปวด บวม กระดูกละลาย เหงือกอักเสบ เป็นหนอง และผลเสียอีกมากมายหากทิ้งไว้จนเป็นปัญหา

การบริการ

Our Services

ประเภทการบริการ

ผ่าฟันคุด

ราคาเริ่มต้น

3,000-7,000 บาท / ซี่

Question & Answer

  • ผ่าฟันคุดกับถอนฟันคุดแตกต่างกันยังไง?

แตกต่างที่ความลึก และแนวการขึ้นของฟันคุด หากฟันขึ้นเต็มซี่ในแนวตั้งตรง อาจสามารถถอนออกได้ แต่หากฟันล้มเอียง หรืออยู่ลึก ต้องทำการผ่าออก

  • ต้องเตรียมตัวสำหรับการผ่าฟันคุดอย่างไร?

ทานข้าวมาก่อนผ่าฟันคุด หลังผ่าฟันคุดประคบเย็น 24 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นประคบอุ่นเพื่อป้องกันการบวมเขียว

  • ทำไมต้องผ่าฟันคุด?

เพื่อเอาฟันคุดออกก่อนที่จะเกิดการผุหรือปวด หรือในบางกรณีอาจดันฟันจนล้มเกได้

บริการปรึกษาหรือสอบถามค่าบริการ ฟรี